Põlva linnas Oja tn 6 kinnistul ja selle lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et lõpetas 14.08.2019 korraldusega nr 2-3/423 Põlva linnas Oja tn 6 kinnistul ja selle lähialal detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Põlva Linnavolikogu 11. 04.2012 otsusega eesmärgiga korrastada Orajõe kaldad ja rajada settetiigid Põlva järve reostumise vältimiseks.