Uus koerte ja kasside pidamise eeskiri

1. juulist 2019 hakkas ühinenud Põlva valla territooriumil kehtima ühtne koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda sellest, et loomapidaja peab tagama pideva järelevalve oma looma üle. Vajadusel tuleb kasutada abivahendeid ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral teel liikudes on soovitatav kasutada helkurit või valgusallikat. Koera ja kassi pidamisel ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada. Soovituslik on kasutada koeral kaelarihma, millel on märgitud loomapidaja kontaktandmed.

Loomapidaja peab hoolitsema ka selle eest, et koera ja kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt ja avalikust kohast on koheselt koristatud. Silmas peab pidama ka seda, et avalikus supluskohas on koera ja kassi ujutamine keelatud. Kui koer liigub vabalt piiratud territooriumil, siis loomapidaja peab sissepääsu tähistama hoiatussildiga ning tuleb vältida looma omal tahtel välja pääsemine. Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

Eeskirja suurimateks muutusteks on aga loomaomaniku kohustus oma koer või kass registreerida lemmikloomaregistris ning loom märgistada. Koer märgistatakse mikrokiibiga, kassi märgistamine mikrokiibiga on soovituslik. Koerad ja kassid registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Põlva valla lemmikloomaregistris. Loomaomanikule on registreerimine tasuta ning seda saab ise teha.

Juhime tähelepanu sellele, et enne 1. juulit 2019 omandatud koer märgistatakse mikrokiibiga ja registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril. Samuti tuleb enne 1. juulit 2019 tätoveerimise teel märgistatud koer registreerida registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril.

Reelika Raig
keskkonnaspetsialist