Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Detailplaneeringu koostamine" ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile tiia.zuppur@polva.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06.02.2020.

Dokumendid:

  1. Pakkumuse esitamise ettepanek koos lisadega (PDF, 238 kB);
  2. Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 72 kB).

Täpsem teave detailplaneeringu kohta.