Hanketeade

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Tilsi- ja Ahja mänguväljakute rajamine ning Ahja välijõusaal".

Täpsema info hanke (viitenumber 219514) kohta leiab riigihangete registrist.

Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu hiljemalt 26.02.2020 kell 11.00.