Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Külmsoo (registrikood 14043214, aadress Külmsoo, Kiuma küla, Põlva vald, Põlva maakond) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Saasteloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu linn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.