Soojusenergia katkestus

AS Põlva soojus annab teada, et seoses uue kaugküttetorustiku ühendustöödega on Lina piirkonnas soojusenergia katkestus alates 11. augusti kella 23st kuni 13. augusti kella 21ni.

Info telefonil 506 7295 Mati Eelmäe