Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2020 algusega kell 15.00 elektrooniliselt Zoom keskkonnas. Istungi päevakor d ja eelnõud .

Vallavolikogu istung 29.10.2020

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2020 algusega kell 15.00 elektrooniliselt Zoom keskkonnas. Istungi päevakor d ja eelnõud .

Europe Direct Põlva infokeskus ja Põlva Vallavalitsus kutsuvad valla ettevõtjaid 29. oktoobril 2020 ettevõtjate inspiratsioonipäevale. Üritusest osavõtt on tasuta. Registreerimine...

Kutsume ettevõtjaid inspiratsioonipäevale

Europe Direct Põlva infokeskus ja Põlva Vallavalitsus kutsuvad valla ettevõtjaid 29. oktoobril 2020 ettevõtjate inspiratsioonipäevale. Üritusest osavõtt on tasuta. Registreerimine...

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva vallas tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimisest ja sundvalduse seadmisest. Põlva vald rekonstrueerib aastatel 2020-2021 Euroopa Liidu...

Teade Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisest ja sundvalduse seadmisest

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva vallas tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimisest ja sundvalduse seadmisest. Põlva vald rekonstrueerib aastatel 2020-2021 Euroopa Liidu...

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast kodanikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inimesi, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale oluliste tegemiste eestvedajad või...

Esitada saab kodanikupäeva aumärgi kandidaate

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast kodanikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inimesi, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale oluliste tegemiste eestvedajad või...

Rahvusvahelisel linnade päeval, 31. oktoobril, avaneb korraga Eesti väikelinnades näitus "Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna". Algselt selle aasta kevadel toimuma pidanud Veneetsia...

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali eelnäitus avaneb korraga kaheksas Eesti linnas

Rahvusvahelisel linnade päeval, 31. oktoobril, avaneb korraga Eesti väikelinnades näitus "Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna". Algselt selle aasta kevadel toimuma pidanud Veneetsia...

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Puuri külas asuva Vissi katastriüksuse (katastritunnus 61901:002:0869, pindala 8,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati...

Vallavalitsuse 21.10.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Puuri külas asuva Vissi katastriüksuse (katastritunnus 61901:002:0869, pindala 8,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati...

Laupäeval, 17.oktoobril, kohtus Lootose naiskond Põlvas koduväljaku naiste meistriliiga 18. voorus JK Tulevik/Suure-Jaani United ühendnaiskonnaga. Mõlemad võistkonnad on kindlustanud...

Lootose naiskond sai suureskoorilise võidu

Laupäeval, 17.oktoobril, kohtus Lootose naiskond Põlvas koduväljaku naiste meistriliiga 18. voorus JK Tulevik/Suure-Jaani United ühendnaiskonnaga. Mõlemad võistkonnad on kindlustanud...

Vaata järele:  https://polvanoored.ee/polvantk/sugis-noortekeskustes/ Noortekeskustes saavad tasuta aega veeta ja tegevustes osaleda kõik noored vanuses 7-26 eluaastat olenemata usust,...

Mida Põlva valla noortekeskused vaheajal teevad?

Vaata järele:  https://polvanoored.ee/polvantk/sugis-noortekeskustes/ Noortekeskustes saavad tasuta aega veeta ja tegevustes osaleda kõik noored vanuses 7-26 eluaastat olenemata usust,...

Põlvamaa täiskasvanutel avaneb taas üks väga hea võimalus saada osa elukestvast õppest ning arendada oma õpioskusi. Õppimisoskuste koolitus on väga praktiline, toetav ja positiivseid elamusi...

Kutsume täiskasvanuid õppima!

Põlvamaa täiskasvanutel avaneb taas üks väga hea võimalus saada osa elukestvast õppest ning arendada oma õpioskusi. Õppimisoskuste koolitus on väga praktiline, toetav ja positiivseid elamusi...

RMK on määratlenud ja käsitleb Partsi külas kahte riigimetsa kvartalit kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana. Oleme sellele metsale koostanud kümne aasta majandamise kava projekti , mida...

Riigimetsa Majandamise Keskus kutsub kaasa rääkima Partsi külas asuvate riigimetsade osas

RMK on määratlenud ja käsitleb Partsi külas kahte riigimetsa kvartalit kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana. Oleme sellele metsale koostanud kümne aasta majandamise kava projekti , mida...

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Mammaste külas asuva Vana-Tartu tee 13 katastriüksuse 61901:001:0910 omanik esitas 31.03.2020 taotluse krundiga piirneva maa erastamiseks....

Vallavalitsuse 14.10.2020 istungil

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Mammaste külas asuva Vana-Tartu tee 13 katastriüksuse 61901:001:0910 omanik esitas 31.03.2020 taotluse krundiga piirneva maa erastamiseks....

Reedel, 16. oktoobril 2020  kell 12 toimub  Põlva Päevakeskuse saalis loeng pärimisõigusest ja sellega seonduvast , lektor õigusnõustaja-jurist Vambola Olli. Info tel 517...

Loeng pärimisõigusest Põlva Päevakeskuses

Reedel, 16. oktoobril 2020  kell 12 toimub  Põlva Päevakeskuse saalis loeng pärimisõigusest ja sellega seonduvast , lektor õigusnõustaja-jurist Vambola Olli. Info tel 517...

Võro Instituut otsib julgeid inimesi, kes oskavad võro keelt ja on valmis võro keele nädalal 2.-8. novembril julgustama ka teisi rohkem võro keelt kasutama. Need julged saavad endale...

Otsitakse võro keele agente!

Võro Instituut otsib julgeid inimesi, kes oskavad võro keelt ja on valmis võro keele nädalal 2.-8. novembril julgustama ka teisi rohkem võro keelt kasutama. Need julged saavad endale...

Uuskasutuskeskus soovib teha üleliigsete, kuid heas korras asjade äraandmise inimestele üle Eesti mugavamaks ja seepärast külastab keskuse kaubik aeg-ajalt ka neid linnu, kus Uuskasutuskeskus...

Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb annetusi koguma

Uuskasutuskeskus soovib teha üleliigsete, kuid heas korras asjade äraandmise inimestele üle Eesti mugavamaks ja seepärast külastab keskuse kaubik aeg-ajalt ka neid linnu, kus Uuskasutuskeskus...

Põlva Vallavalitsus kehtestas 07.10.2020 korraldusega nr 2-3/500 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4656 m 2 ning hõlmab Tartu mnt...

Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 07.10.2020 korraldusega nr 2-3/500 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4656 m 2 ning hõlmab Tartu mnt...

Neljapäeval, 8. oktoobril toimus tänuõhtu, millega Põlva vald tunnustas õpetajaid ja kus anti üle 2020. aasta hariduspreemiad. Hariduspreemia pälvisid Põlva lasteaed Lepatriinu õpetaja ...

Anti üle Põlva valla 2020. aasta hariduspreemiad

Neljapäeval, 8. oktoobril toimus tänuõhtu, millega Põlva vald tunnustas õpetajaid ja kus anti üle 2020. aasta hariduspreemiad. Hariduspreemia pälvisid Põlva lasteaed Lepatriinu õpetaja ...

Üle-eestilise 4. klasside ettelugemisvõistluse "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." Põlvamaa eelvoorus olid edukad Põlva Kooli õpilased Kirke Jaakmees ja Karl Kintsiraud ...

Ettelugemisvõistlus "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..."

Üle-eestilise 4. klasside ettelugemisvõistluse "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." Põlvamaa eelvoorus olid edukad Põlva Kooli õpilased Kirke Jaakmees ja Karl Kintsiraud ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.11.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti ...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.11.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti ...

Lähiaadressi muutmine Otsustati omanike taotluse alusel muuta Palu katastriüksuse (katastritunnus 61901:003:0045) aadressandmeid ja määrata uueks lähiaadressiks Parkuna, mis on endisaegne...

Vallavalitsuse 07.10.2020 istungil

Lähiaadressi muutmine Otsustati omanike taotluse alusel muuta Palu katastriüksuse (katastritunnus 61901:003:0045) aadressandmeid ja määrata uueks lähiaadressiks Parkuna, mis on endisaegne...

Reedel, 2. oktoobril tähistas Põlva lasteaed Pihlapuu 40. aastapäeva. Lasteaia nimeks on Pihlapuu alles neljandat aastat, enne seda on maja täitnud lasteaed Mudila ja Mammaste...

Lasteaed Pihlapuu tähistas 40. aastapäeva

Reedel, 2. oktoobril tähistas Põlva lasteaed Pihlapuu 40. aastapäeva. Lasteaia nimeks on Pihlapuu alles neljandat aastat, enne seda on maja täitnud lasteaed Mudila ja Mammaste...

AS Põlva Soojus annab teada, et  alates 5. okt kella 15st kuni 6. okt. kella 22ni toimub soojusenergia katkestus TERE piirkonnas. Katkestus on tingitud uue ja juba olemasoleva...

Teade soojusenergia katkestusest TERE kaugkütte piirkonnas

AS Põlva Soojus annab teada, et  alates 5. okt kella 15st kuni 6. okt. kella 22ni toimub soojusenergia katkestus TERE piirkonnas. Katkestus on tingitud uue ja juba olemasoleva...

Katastriükstuse jagamine Nõustuti - Põlva linnas Jaama tn 69b katastriüksuse (pindala 5393 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja...

Vallavalitsuse 30.09.2020 istungil

Katastriükstuse jagamine Nõustuti - Põlva linnas Jaama tn 69b katastriüksuse (pindala 5393 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja...

Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuses toimus 29. septembril Andmekaitse Inspektsiooni korraldatud Avaliku teabe päev, kus käsitleti mitmeid aktuaalseid teemasid avaliku teabe vallas ja kuulutati...

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas Põlva valla veebilehte

Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuses toimus 29. septembril Andmekaitse Inspektsiooni korraldatud Avaliku teabe päev, kus käsitleti mitmeid aktuaalseid teemasid avaliku teabe vallas ja kuulutati...

Reelel, 25. septembril toimusid Põlvamaal Palojärvel Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused valikorienteerumises.Võistlustel osales 20 kooli 177 koolinoorega.  Põlva valla koolidel...

Põlva valla koolid olid edukad valikorienteerumises

Reelel, 25. septembril toimusid Põlvamaal Palojärvel Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused valikorienteerumises.Võistlustel osales 20 kooli 177 koolinoorega.  Põlva valla koolidel...

Päästeamet korraldab 8. oktoobril kell 18.00-19.30 Hotell Pesa II korruse konverentsisaalis (Uus tn 5, Põlva linn) kriisiolukorraks valmisoleku koolituse korteriühistute juhtidele . ...

Kriisikoolitus korteriühistutele

Päästeamet korraldab 8. oktoobril kell 18.00-19.30 Hotell Pesa II korruse konverentsisaalis (Uus tn 5, Põlva linn) kriisiolukorraks valmisoleku koolituse korteriühistute juhtidele . ...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 39