Tunnustati konkursi "Aasta maaraamatukoguhoidja 2019" nominenti Ene Lugametsa

30. oktoobril Pärnu Keskraamatukogus toimunud üle-eestilisel maaraamatukoguhoidja päeval tunnustati 10 maaraamatukoguhoidjat üle Eesti, nende seas ka Põlva Keskraamatukogu Himmaste harukogu raamatukoghoidjat Ene Lugametsa. Nominendid pälvisid ERÜ tänukirja ja ilusa kingituse Pärnu Keskraamatukogult. Konkursi võitja kuulutatakse välja 2020. aasta veebruaris ERÜ aastakoosolekul.

Ene Lugamets alustas raamatukoguhoidjateed 20 aastat tagasi koos raamatukogu toonase juhataja Imbi Saavaga. Ene elas raamatukogutöösse kiiresti sisse. Ta sooritas raamatukoguhoidja kutseeksami ja taotles edukalt raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni.

Ene tuleb  oma mitmekülgse tööga väga  hästi toime. Ta on  tubli lugejateenindaja, kes oma lugejaid väga hästi tunneb. Lugejatel on, mille seast valida, sest kogu on rikkalik.  Ene teenindab ka kodulugejaid. Himmaste kultuurielu ongi koondunud raamatukogu-külakeskusesse

Raamatukogus tehakse väga head tööd lastega. Siin on mõnus lasteala. Kaks korda kuus toimuvatest laste lugemispäevadest Himmaste lapsed ilma jääda ei raatsi.  Lapsed valivad ise, mida üksteisele ette lugeda ja raamatud on head (A. Kivirähki, M. Keräneni jt looming). Lugeda saavad ka need, kel see veel hästi selge pole ja selle eest on emad  tänulikud.  Nüüdseks on Ene liitunud ka Urve Seedre ja Nepsu tiimiga.  (Nepsu on esimene koer Põlvas, kes läbis teraapiakoerte koolituse ja tegutseb lugemiskoerana.)   

Populaarsed on Himmastes ka joonistustunnid (samuti kaks korda korda kuus), seal valminud töödest toimuvad mitu korda aastas Himmaste küla laste joonistuste näitused. Ka suvekuud ei möödu ilma lugemispäevade  ja joonistustundideta. 

Meisterdamispäevad kohaliku käsitöömeistri Lea Saani juhendamisel on enamasti seotud tähtpäevadega  (jõulud, kevadpühad, emadepäev jne). Raamatukogus räägitakse lastega kodulooteemadelgi, koostööpartneriks kodu-uurija Liina Kähr. Head koostööd teeb Ene ka Põlva Avatud Noortekeskusega. 

Täiskasvanutele korraldab Ene sügisest kevadeni kord kuus väärikate õhtuid külakeskuse saalis. Õhtute temaatika on mitmekesine. Hooajal  2018/2019 oli mitu tervisele pühendatud vestlusringi asjatundjate eestvedamisel, külateatrite etendusi ja kontserte.

Traditsioonilisi üritusi toimub ka koos MTÜ-ga Himmaste (vabariigi aastapäev, jaanipäev), nendel on Ene osaks kultuuriprogrammi kokkupanek. Tegutsemine koos MTÜ-ga Himmaste ja külavanem Andres Vijariga on igapäevane, tihe ja tõhus. Pikaaegne väga hea koostöö seob Enet Jakob Hurda Seltsiga.

Tänavu oli Ene osaline Jakob Hurda 180. sünnipäeva tähistamisel külakeskuses. Ürituse juurde kuulus ka puutöömeistri Meelis Kihulase näitus. Koostöös Põlva Käsitööklubiga oli kevadel ja suvel väljas võimas lapivaip „Eesti 100", mis  täitis suure saali ja koridori seinad ning äratas palju tähelepanu.  

Ene  on väga avatud, sõbralik, sõnakas, koostöö-  ja suhtlemisaldis inimene. Tema ümber on koondunud vabatahtlikud, kes rõõmuga käed külge löövad, olgu saali kaunistamisel, ürituste korraldamisel  jne.  

Himmaste raamatukogu-külakeskuses toimub järjekindel tegevus laste lugemise ja loovuse arendamisel ning eakate vaba aja sisustamisel. 

Raamatukogu-külakeskus on huvitavate ettevõtmiste poolest tuntud kogu maakonnas ja kaugemalgi. Siin osatakse inimesi kaasa tegutsema ja mõtlema panna. Ene Lugametsale saab alati loota ja kindel olla. 

Lisainfo:

Külli Ots
Pearaamatukoguhoidja
Põlva Keskraamatukogu
Tel: 799 4823
E-post: kylli@raamat.polva.ee

Pildil ERÜ konkursi aasta maaraamatukoguhoijda nominendid, Ene Lugamets vasakult teine. Foto: Reet Olevsoo