AS Põlva Vesi annab teada, et veevarustus on katkestatud kinnistutel Lao tn 5, 9, 11, 18, 20, 24 ning Pärnaõie tn 1 ja 3 veetorustiku purunemise tõttu. Likvideerime avarii esimesel...

Teade veeavarii kohta Põlva linnas

AS Põlva Vesi annab teada, et veevarustus on katkestatud kinnistutel Lao tn 5, 9, 11, 18, 20, 24 ning Pärnaõie tn 1 ja 3 veetorustiku purunemise tõttu. Likvideerime avarii esimesel...

23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud Põlva valla elu ja arengut 2019. aastal mõjutanud inimesed. Põlva...

Anti üle Põlva valla tunnustused

23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud Põlva valla elu ja arengut 2019. aastal mõjutanud inimesed. Põlva...

Põlva Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 2-3/84 kehtestati Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning planeeringuga lubatakse...

Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 2-3/84 kehtestati Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning planeeringuga lubatakse...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 19.02.2020 istungil lõpetati järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute koostamine: Vastse-Kuuste alevikus jäätmejaama ja selle...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 19.02.2020 istungil lõpetati järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute koostamine: Vastse-Kuuste alevikus jäätmejaama ja selle...

Põlva Vallavolikogu muutis „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda" nii, et laiendati küttetoetuse taotlemise aega ja saajate ringi ning ühekordse toetuse taotlejate ringi. Samuti ei...

Volikogu istungilt 20.02.2020

Põlva Vallavolikogu muutis „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda" nii, et laiendati küttetoetuse taotlemise aega ja saajate ringi ning ühekordse toetuse taotlejate ringi. Samuti ei...

Täiendatud Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistavad mitmed sündmused Põlva vallas: Vastse-Kuuste kogukond tähistab vabariigi sünnipäeva 20. veebruaril Vastse-Kuuste koolis...

Eesti Vabariik 102 Põlva vallas

Täiendatud Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistavad mitmed sündmused Põlva vallas: Vastse-Kuuste kogukond tähistab vabariigi sünnipäeva 20. veebruaril Vastse-Kuuste koolis...

Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada, kehtestab Põlva Vallavalitsus...

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada, kehtestab Põlva Vallavalitsus...

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning...

Vabariigi Valitsus kutsub Jaan Krossi 100. sünnipäeval heiskama Eesti lippe

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning...

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Vallavolikogu istung 20.02.2020

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Pealkiri muudetud 14.02.2020 AS Hoolekandeteenused esitas projekteerimistingimuste taotluse Põlva linnas asuva Pihlaka tn 9 kinnistule ehitise nimetusega „Erihooldekodu eluhoone"...

Projekteerimistingimusi Pihlaka tn 9 kinnistule ei väljastatud

Pealkiri muudetud 14.02.2020 AS Hoolekandeteenused esitas projekteerimistingimuste taotluse Põlva linnas asuva Pihlaka tn 9 kinnistule ehitise nimetusega „Erihooldekodu eluhoone"...

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et paljudel inimestel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus. Põhjuseks on tõrge rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja Maa-ameti...

Maamaksuteadetes võib olla vigu kodualuse maa maksusoodustuse osas

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et paljudel inimestel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus. Põhjuseks on tõrge rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja Maa-ameti...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Mammaste Tervisespordikeskuse lumetootmissüsteemi projekteerimine ja ehitus". Täpsema info hanke (viitenumber 219673) kohta leiab ...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Mammaste Tervisespordikeskuse lumetootmissüsteemi projekteerimine ja ehitus". Täpsema info hanke (viitenumber 219673) kohta leiab ...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Tilsi- ja Ahja mänguväljakute rajamine ning Ahja välijõusaal". Täpsema info hanke (viitenumber 219514) kohta leiab riigihangete registrist...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Tilsi- ja Ahja mänguväljakute rajamine ning Ahja välijõusaal". Täpsema info hanke (viitenumber 219514) kohta leiab riigihangete registrist...

Põlva linnas Põlva järve ümbruses on kobraste populatsioon taas kasvanud, mille tulemusel on intensiivistunud kobraste elutegevus. Järveäärsel alal on tekkinud koprakahjustused – langetatud...

Koprad on taas tööhoos

Põlva linnas Põlva järve ümbruses on kobraste populatsioon taas kasvanud, mille tulemusel on intensiivistunud kobraste elutegevus. Järveäärsel alal on tekkinud koprakahjustused – langetatud...

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Põlva vallas Vanakülas Puustamäe ja...

Hanke hinnapäring

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Põlva vallas Vanakülas Puustamäe ja...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 05.02.2020 istungil lõpetati järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute koostamine: Puustamäe ja Vanaküla külakeskuse kinnistute...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 05.02.2020 istungil lõpetati järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute koostamine: Puustamäe ja Vanaküla külakeskuse kinnistute...

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks „Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muutmise ning suunas selle avalikule väljapanekule 06.–20.02.2020. Kava...

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks „Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muutmise ning suunas selle avalikule väljapanekule 06.–20.02.2020. Kava...

Alates 17.02.2020 on Vastse-Kuuste postkontor avatud: E–R 9.00–12.30; L, P suletud. Teenus kirjakandjaga tööle/koju Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse...

Alates 17.02.2020 on Vastse-Kuuste postkontor avatud uutel kellaaegadel

Alates 17.02.2020 on Vastse-Kuuste postkontor avatud: E–R 9.00–12.30; L, P suletud. Teenus kirjakandjaga tööle/koju Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse...

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Detailplaneeringu koostamine" ning...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Detailplaneeringu koostamine" ning...

Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks. Põlva vallas on riikliku toetuse abil senini kohandatud 37 kodu. ...

Puudega inimeste eluasemete kohandamise toetuse taotlemise tähtaeg on 14.02.2020

Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks. Põlva vallas on riikliku toetuse abil senini kohandatud 37 kodu. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 36