Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus annab teada, et avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 28. jaanuaril 2019 kell 14:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.