Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise varade võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks:

1. korteriomand asukohaga Meelespea-1, Kauksi küla, Põlva vald (registriosa nr 2544138, katastritunnus 47302:002:0005, üldpind 50,4 m²) alghinnaga 2 000 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;

2. korteriomand asukohaga Jaama 19-1, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald (registriosa nr 2662738, katastritunnus 87201:003:0097, üldpind 32,2 m²) alghinnaga 1 000 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;

3. korteriomand asukohaga Jaama 19-4, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald (registriosa nr 2663038, katastritunnus 87201:003:0097, üldpind 28,6 m²) alghinnaga 1 000 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;

4. Mooste alevikus asuva Õunaaia tee 4 kinnistu (registriosa nr 2705238, katastritunnus 47301:002:0224, üldpind 4727 m², sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 1 000 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot;

5. Säkna külas asuva Söödahoidla kinnistu (registriosa nr 11843950, katastritunnus 47301:001:0552, üldpind 16 900 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) alghinnaga 10 000 eurot, tagatisraha suurus 1000 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara müük koos vara nimetusega" hiljemalt 12.04.2019 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 12.04.2019 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest.

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, +372 516 5864.