Märtsiküüditamise 70. aastapäeval heisatakse leinalipud ning mälestusüritusi toimub kõikjal Eestis

Põlvas korraldab Memento Põlvamaa Ühendus märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusürituse. Üritus algab 25. märtsil kell 10.30 Põlvas vabadussamba juures, kus Põlva valla esindajad ja Kaitseliit asetavad küüditatute mälestuseks pärjad ning lühikese jumalateenistuse peab Põlva koguduse õpetaja.

Üritus jätkub Veriora raudteejaamas kell 12.00, kus osalevad Räpina valla esindus, Kaitseliit ja Räpina koguduse õpetaja. Toimub näituse "Siberi mustrid" avamine ning sellele järgneb koosviibimine Veriora noortekeskuses.

Eesti lipu heiskavad leinalipuna kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühtsustunde väljendamiseks võivad lipu heisata ka kõik teised.