Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuste taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 määruse nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuste andmise kord" alusel II taotlusvooru (mai-detsember 2019 toimuvad üritused).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2019.

Taotlus tuleb esitada taotlusvormil (RTFPDF).

Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna ja saadetakse e-posti aadressile info@polva.ee  või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Kesk 15, 63308 Põlva.

Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituste korraldamiseks, mis on eelkõige suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust.

Infot ja abi taotluse tegemisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt.