Vallavalitsuse komisjonid

10.07.18

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees Põlva vallavanem Georg Pelisaar, komisjoni aseesimees Arne Tilk.
Liikmed:
Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Aigi Jänes, tema asendusliige vallasekretär Eliko Saks
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tema asendusliige sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno
Põlva Haldusteenistuse juhataja Rein Kamber, tema asendusliige Raivo Kukk
AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja Jens Jõesalu
AS Põlva Haigla tegevdirektor Koit Jostov, tema asendusliige õendusjuht Aili Tilgre
AS Põlva Soojus juhataja Tarmo Kirotar, tema asendusliige Mati Eelmäe
Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik August Pakk
Kaitseliidu Põlva maleva malevapealik Janel Säkk, tema asendusliige staabiülem Raivo Pehk
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Maarika Morel, tema asendusliige piirkonnavanem Katrin Satsi

Alus: Põlva vallavalitsuse korraldus 11.04.2018 nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema käskkiri 16.04.2018 nr 14-2/13 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Laste ja perede komisjon

Komisjoni esimees: Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
aseesimees: Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
sekretär: Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist
liikmed: Põlva Kooli tugikeskuse juhataja; Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja; Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik ja Viru Vangla noorte kriminaalhooldusosakonna Põlva esinduse kriminaalhooldusametnik.

Alus: Põlva vallavanema korraldus 06.06.2018 nr 2-3/378 "Laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine"

Sotsiaalabikomisjon

Komisjoni esimees sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, liikmed sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, sotsiaaltööspetsialistid Kaia Võrno, Külli Padar-Siim ja Terje Lihtsa, lastekaitsespetsialistid Anneli Masen-Tamm ja Karin Suur. 

Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 17.01.2018 nr 2-3/27 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine"