Vallavalitsuse komisjonid

27.03.19

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees Põlva vallavanem Georg Pelisaar, komisjoni aseesimees Martti Rõigas.
Liikmed:

 • Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Aigi Jänes, tema asendusliige vallasekretär Eliko Saks;
 • Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tema asendusliige sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno;
 • Põlva Haldusteenistuse juhataja Rein Kamber, tema asendusliige Raivo Kukk;
 • AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja Jens Jõesalu;
 • AS Põlva Haigla tegevdirektor Koit Jostov, tema asendusliige õendusjuht Aili Tilgre;
 • AS Põlva Soojus juhataja Tarmo Kirotar, tema asendusliige Mati Eelmäe;
 • Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik August Pakk;
 • Kaitseliidu Põlva maleva malevapealik Janel Säkk, tema asendusliige staabiülem Raivo Pehk;
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Maarika Morel, tema asendusliige piirkonnavanem Katrin Satsi.

Alus: Põlva vallavalitsuse korraldus 11.04.2018 nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema käskkiri 16.04.2018 nr 14-2/13 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

 

Laste ja perede komisjon

Komisjoni esimees: Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.
Aseesimees: Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
Sekretär: Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist.
Liikmed:

 • Põlva Kooli tugikeskuse juhataja;
 • Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja;
 • Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik;
 • Viru Vangla noorte kriminaalhooldusosakonna Põlva esinduse kriminaalhooldusametnik.

Alus: Põlva Vallavalitsuse 06.06.2018 korraldus nr 2-3/378 "Laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

 

Sotsiaalabikomisjon

Komisjoni esimees: sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma.
Aseesimees: sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder.
Liikmed:

 • sotsiaaltööspetsialistid Kaia Võrno, Külli Padar-Siim, Katrin Hansing ja Maarika Tikman;
 • lastekaitsespetsialistid Anneli Masen, Klarica Topper ja Karin Suur. 

Alus: Põlva Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldus nr 2-3/585 "Põlva Vallavalitsuse 17. jaanuari 2018. a korralduse nr 2-3/27 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine".

 

Tervisekomisjon

Liikmed:

 • Kadri Green;
 • Anne Nook;
 • Margit Rikka;
 • Taima Nurm;
 • Gerti Karilaid-Vidder;
 • Reet Külaots;
 • Merili Liivoja;
 • Reigo Padar;
 • Kerli Tallo;
 • Mai Nigul;
 • Helen Juhkam;
 • Ülle Saar;
 • Piia Roost.

Alus: Põlva Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldus nr 2-3/666 "Tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" ja 14.02.2018 korraldus nr 2-3/122 "Tervisekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

 

Põlva valla üldplaneeringu koostamise komisjon

Komisjoni esimees: Tiia Zuppur.
Liikmed:

 1. Remida Aasamäe;
 2. Ahti Bleive;
 3. Kuldar Leis;
 4. Lennart Liba;
 5. Teele Nigola;
 6. Andres Vijar.

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldus nr 2-3/698 "Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" (PDF, 194 kB).

Toimetaja: LIIA SULG