Vallavalitsuse komisjonid

28.08.23

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem 
Komisjoni aseesimees: abivallavanem
Komisjoni sekretär: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja


Liikmed:
abivallavanem (haridus, kultuur, sotsiaal), tema asendusliige sotsiaalosakonna juhataja;
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja, tema asendusliige hankespetsialist;
Põlva Haldusteenistuse juhataja, tema asendusliige käidukorraldaja;
AS Põlva Vesi juhataja, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja;
AS Põlva Haigla juhataja, tema asendusliige haldusjuht;
AS Põlva Soojus juhatuse liige, tema asendusliige tehnoloogiainsener;
Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik;
Kaitseliidu Põlva maleva pealik, tema asendusliige maleva staabiülem;
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik, tema asendusliige piirkonnavanem.
 

Alus: Põlva vallavalitsuse 11.04.2018 korraldus nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema 13.12.2021 käskkiri nr 13-10/36 "Põlva valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Laste ja perede komisjon

Komisjoni esimees: Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aseesimees: Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
Sekretär: Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist
Liikmed:
- Põlva Kooli tugikeskuse juhataja
- Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja 
- Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik
- Viru Vangla noorte kriminaalhooldusosakonna Põlva esinduse kriminaalhooldusametnik 

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/609 "Laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Sotsiaalabikomisjon

Komisjoni esimees: sotsiaalosakonna juhataja
Aseesimees: sotsiaaltöö peaspetsialist
Liikmed: vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid ja lastekaitsespetsialistid 

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/608 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

 

Põlva valla üldplaneeringu koostamise komisjon

Komisjoni esimees: Tiia Zuppur
Liikmed:
Remida Aasamäe
Ahti Bleive
Kuldar Leis
Lennart Liba
Teele Nigola
Andres Vijar

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldus nr 2-3/698 "Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Hindamiskomisjon kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks

Komisjoni esimees:  vallavanem Martti Rõigas
Liikmed:
planeeringukomisjoni esindaja Koit Jostov;
kogukonnakomisjoni esindaja Tõnu Lõbu;
kultuurikomisjoni esindaja Janika Usin;
majanduskomisjoni esindaja Mart Lilium;
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala;
projektispetsialist Tiiu Marran;
arhitekt-planeerija Tiia Zuppur.


Alus: Põlva Vallavalitsuse 01.03.2022 korraldus nr 2-3/86 "Hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: Kaia Sillaste
Liikmed:
Mihkel Kala
Birgit Purga
Ülar Kõrge
Remida Aasamäe

Alus: Põlva Vallavalitsuse 11.01.2022 korraldus nr 2-3/11 "Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" ja 21.02.2023 korraldus nr 2-3/75 "Hajaaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseisu muutmine".

 

 
Toimetaja: ANNELY EESMAA