Vallavalitsuse komisjonid

22.11.19

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees: Põlva vallavanem Georg Pelisaar
Aseesimees: Põlva abivallavanem Martti Rõigas
Sekretär: Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Imre Maidla

Liikmed:

- Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Imre Maidla, tema asendusliige ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala;
- Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tema asendusliige sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno;
- Põlva Haldusteenistuse juhataja Rein Kamber, tema asendusliige tootmisjuht Raivo Kukk;
- AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja Jens Jõesalu;
- AS Põlva Haigla juhtaja Margot Bergmann, tema asendusliige haldusjuht Indrek Žvirblis;
- AS Põlva Soojus juhataja Tarmo Kirotar, tema asendusliige Mati Eelmäe;
- Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik August Pakk;
- Kaitseliidu Põlva maleva malevapealik Raivo Pehk, tema asendusliige staabiülem Kaido Kivilo;
- Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Maarika Morel, tema asendusliige piirkonnavanem Katrin Satsi.

Alus: Põlva vallavalitsuse 11.04.2018 korraldus nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema 21.11.2019 käskkiri nr 13-10/50 "Põlva valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Laste ja perede komisjon

Komisjoni esimees: Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma
Aseesimees: Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks
Sekretär: Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist
Liikmed:
- Põlva Kooli tugikeskuse juhataja Külli Oja
- Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja Pilleriin Aalde
- Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik
- Viru Vangla noorte kriminaalhooldusosakonna Põlva esinduse kriminaalhooldusametnik Marika Lass

Alus: Põlva Vallavalitsuse 06.06.2018 korraldus nr 2-3/378 "Laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Sotsiaalabikomisjon

Komisjoni esimees: sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma
Aseesimees: sotsiaaltöö peaspetsialist Kaia Võrno
Liikmed: sotsiaaltööspetsialistid Anu Otsing, Külli Padar-Siim, Katrin Hansing ja Maarika Tikman ning lastekaitsespetsialistid Anneli Masen, Klarica Topper ja Helen Liiv

Alus: Põlva Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldus nr 2-3/585 "Põlva Vallavalitsuse 17. jaanuari 2018. a korralduse nr 2-3/27 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine".

Tervisekomisjon

Komisjoni esimees: Kadri Green
Liikmed:
Anne Nook
Margit Rikka
Taima Nurm
Gerti Karilaid-Vidder
Reet Külaots
Merili Liivoja
Reigo Padar
Kerli Tallo
Mai Nigul
Maret Aruoja
Ülle Saar
Meriliis Mandel

Alus: Põlva Vallavalitsuse 29.05.2019 korraldus nr 2-3/265 "Tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" ja 14.02.2018 korraldus nr 2-3/122 "Tervisekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Põlva valla üldplaneeringu koostamise komisjon

Komisjoni esimees: Tiia Zuppur
Liikmed:
Remida Aasamäe
Ahti Bleive
Kuldar Leis
Lennart Liba
Teele Nigola
Andres Vijar

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldus nr 2-3/698 "Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Hindamiskomisjon kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks

Komisjoni esimees: Georg Pelisaar
Liikmed:
Janika Usin
Martti Rõigas
Märt Eskor
Mihkel Kala
Andres Vijar
Toivo Narusbek
Kuldar Leis
Leander Konks

Alus: Põlva Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldus nr 2-3/179 "Hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: Imre Maidla
Liikmed:
Reelika Raig
Kaia Sillaste
Uno Kangro
Aivar Roop

Alus: Põlva Vallavalitsuse 16.03.2018 korraldus nr 2-3/224 "Hajaasuste programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" ja 15.05.2019 korraldus nr 2-3/231 "Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseisu muutmine".

 

 
Toimetaja: LIIA SULG