1. klassi astuja toetus

23.01.19

Kes saavad toetust taotleda?

1. klassi astuja toetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 150 eurot. Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Erandjuhul makstakse toetus lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis. Toetus makstakse tingimusel, et lapse erivajadustele vastavat kooli Põlva vallas ei ole.

 Toetuse määraks on 150 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini. Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 799 9476, 5400 5954, e-post kulli.padar-siim@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (104 kB) / PDF (116 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG