Vallavolikogu istung 17.11.2022 (muutus istungi toimumise asukoht)

15.11.22

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 17. novembril 2022 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva.

Istungi päevakord:

1. Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmine ME31, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu, lisa 1, lisa 2
Ettekandjad Merle Sulaoja, Martti Rõigas

2. Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 aasta määruse nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" muutmine ME22, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu, külavanemate seisukoht
Ettekandja Arne Tilk

3. Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord ME23; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

4. Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus ME37, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

5. Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine OE35; eelnõu
Ettekandja Martti Rõigas

6. Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti teatavaks võtmine OE32; eelnõu, revisjonikomisjoni akt, vallavalitsuse seisukoht
Ettekandja Ahti Bleive

7. Ülevaade Põlva valla üldplaneeringu menetluse hetkeseisust

8. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG