Vallavolikogu istung 18.05.2023

13.05.23

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 18. mail 2023. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva.

 

Istungi päevakord:

1. Kohtumine Mittetulundusühingu Eesti Jäätmehoolduskeskuse esindajatega

2. Ülevaade Põlva valla üldplaneeringu menetluse hetkeseisust
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Ülevaade Põlva valla 2023. aasta eelarve täitmisest
Ettekandja Martti Rõigas

4. Sihtasutuse Tilsi Perekodu põhikirja muutmine OE21, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord ME27, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

6. Taevaskoja külas Sanatooriumi katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE16, eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

7. Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruse nr 39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine ME22, eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

8. Arvamuse andmine Siimuniidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta OE25, eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

9. Maamaksumäärade kehtestamine Põlva vallas ME26, I lugemine, eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

 

 

Toimetaja: LIIA SULG