Volikogu istung 19.12.2019

13.12.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Päevakord:

1. Aktsiaseltsi "Põlva Haigla" otsustest ja tulevikuplaanidest
Ettekandja Aktsiaseltsi "Põlva Haigla" nõukogu esimees Marek Seer

2. Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine;
eelnõu (PDF, 353 kB),
seletuskiri (PDF, 773 KB),
joonis 1: situatsiooniskeem (PDF, 147 kB),
joonis 2: funktsionaalsed ja linnahituslikud seosed (PDF, 385 kB),
joonis 3: olemasolev olukord (PDF, 313 kB),
joonis 4: põhijoonis (PDF, 594 kB),
joonis 5: tehnovõrgud (PDF, 485 kB)
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord; eelnõu (PDF, 320 kB)
Ettekandja Aigi Tiks

4. Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord; eelnõu (PDF, 327 kB)
Ettekandja Aigi Tiks

5. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määruse nr 1-2/20 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine; eelnõu (PDF, 377 kB)
Ettekandja Georg Pelisaar

6. Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve; eelnõu (PDF, 378 kB), lisa (PDF, 273 kB)
Ettekandja Märt Eskor

7. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024; eelnõu (PDF, 299 kB), lisa (PDF, 1342 kB), Põlva Vallavalitsuse korraldus (asice, 444 kB)
Ettekandja Märt Eskor

8. Põlva valla 2020. aasta eelarve, I lugemine; eelnõu (PDF, 464 kB), lisad 1–3 (PDF, 235 kB)
Ettekandja Märt Eskor

9. Vallavanema info

10. Istungil algatatud küsimused

Toimetaja: LIIA SULG