Vallavolikogu istung 26.11.2021

22.11.21

Põlva Vallavolikogu teise koosseisu teine istung toimub reedel, 26. novembril 2021 algusega kell 11.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse teatrisaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Vallavolikogu istungite toimumise aeg OE38; eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

2. Põlva Vallavolikogu 22.11.2017 määruse nr 22 "Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord" muutmine ME48; eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

3. Põlva vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine OE39, eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

4. Abivallavanema töötasu ja hüvitiste määramine OE44, eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

5. Mittepalgalisele Põlva Vallavalitsuse liikmele tasu ja hüvitiste määramine OE47, eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

6. Vallavanema valimine OE42; eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

7. Põlva Vallavalitsuse liikmete ja struktuuri kinnitamine OE43; eelnõu
Ettekandja Põlva vallavanem

8. Põlva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine OE45; eelnõu
Ettekandja Põlva vallavanem

9. Põlva Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine OE46; eelnõu
Ettekandja Põlva vallavanem

10. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine OE40; eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

11. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine OE41; eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

12. Istungil algatatud küsimused

 

Toimetaja: LIIA SULG