Vallavolikogu istung 29.03.2023

22.03.23

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimub kolmapäeval, 29. märtsil 2023 algusega kell 9.00 virtuaalselt Teams-i keskkonnas.

Istungi päevakord:

1. Põlva Vallavolikogu 16.03.2023 otsuse nr 1-3/13 "Põlva valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine" muutmine OE15; eelnõu
Ettekandja Koit Nook, kaasettekandja Aigi Tiks

 

 

Toimetaja: LIIA SULG