Volikogu istung 29.12.2020

23.12.20

Põlva Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 29. detsembril 2020 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla 2021. aasta eelarve (ME48), I lugemine; eelnõu (PDF, 405 kB), lisad 1-3 (PDF, 221 kB); eelarve võrdlused 2021-2020 (PDF, 284 kB)
Ettekandja Märt Eskor

2. Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" muutmine (ME42), II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu (PDF, 290 kB)
Ettekandja Lennart Liba, kaasettekandja Liia Sulg

3. Puudega lapse hoolduse korraldamise kord (ME43); eelnõu (PDF, 227 kB)
Ettekandja Helen Metsma

4. Raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenuse ja lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord (ME54); eelnõu (PDF, 307 kB)
Ettekandja Helen Metsma

5. Kohanime määramine Põlva linnas (OE45); eelnõu (PDF, 292 kB), lisa (PDF, 255 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

6. Istungil algatatud küsimused
Kokkuvõte Taevaskoja ja Kiidjärve külas Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneeringu hetkeseisust
Põlva valla teehoiukava menetluse hetkeseisust

Toimetaja: LIIA SULG