Aasta vabatahtlik

12.03.24

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 31. detsembril.

Tunnustuse andmise otsustab volikogu.

  Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab volikogu. Tunnustus antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Laureaadid

2023 - PÕLVA VALLA NOORSOOTÖÖ KESKUSE NOORED VABATAHTLIKUD:
Birgit Kosemäe, Keete-Keteli Latik, Maris Haidak, Mirelle Kirbits, Nele Kübard ja Katariina Laas. 
 
2022  - KAISA TAMMOJA
Kaisa eestvedamisel ja organiseerimisel rajati 2022. aasta märtsikuus Põlvasse ukraina sõjapõgenike abikeskus. Keskusesse leidsid tee mitte ainult Põlva valda saabunud, vaid ka maakonda saabunud põgenikud.
 
2021 - ANU KOLK
Algataja nii laste kui meditsiinipersonali toetamisel Covidi tingimustes
 
2020 - KATRIN VIILU
 
2019– ANNELORE ja ECKHARDT SEYER
Põlvamaa saadikud Saksamaa Segebergi maakonnas, kes on rohkem kui 20 aasta jooksul toonud ja osutanud mitmekülgset abi Ahja piirkonnale
 
2018 - MEELIS MAIDLA
Põlva Matkaklubi kauaaegne president,  EV100 matkasarja raames mitmete matkade juht ja abiline, juhtis Põlva kihelkonna rahvamatka. Järjest populaarsem on öömatk Päikeseloojangust päikesetõusuni, kus ta on mõtte algataja ja matka läbiviija.