Aasta tegu

12.03.24

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 31. detsembril.

Tunnustuse andmise otsustab volikogu.

Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab volikogu. Tunnustus antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.
 

Laureaadid

2023 - Põlva wakepargi käivitamine
Tunnustuse võttis vastu osaühing Põlva Wakepark, kes haldab ringkaabelsüsteemi ja on toonud rannaalale palju uusi tegevusi

2022 - tõukerataste maailmameistrivõistluste korraldamine Põlvas
Eesti Tõukerattaliidu poolt korraldatud maailmatasemel suursündmus. Võistlustel osalejad pidasid seda üheks paremini korraldatud MM võistluseks.

2021 - Põlvasse uue bussijaama rajamine, OÜ Peatus
 
2020 - Mari ja Mikk Jürjensi muusikafilm "Õhtust hommikuni. Põlvas"
 
2019 - MAICEL UIBO HÕBEMEDAL kümnevõistluses Doha maailmameistrivõistlustel
 
2018 - MOOSTE MEHED KROHVIMAS KATARIS
Tunnustuse võttis vastu osaühing Saviukumaja. Nende kindlameelsus, aastate pikkune järjepidev töö ning tootearendus on leidnud laialdast huvi, tähelepanu ja tuntust mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas.

2017 - RIIGIGÜMNAASIUMI RAJAMINE PÕLVASSE
Põlva avalikus ruumis silmapaistva, omanäolise ja keskkonda sobiva gümnaasiumihoone rajamine, mis on Eesti esimene liginullenergia koolimaja. Põnevate ruumi- ja tehnoloogiliste lahendustega hoone annab õppimiseks ja õpetamiseks rohkesti inspiratsiooni ning moodne vorm toetab kooli põhitegevust.
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA