Abielu lahutamine

29.06.20

 

Kirjeldus

Abielusid lahutavad maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused ja notarid.

Perekonnaseisuasutuses saab abielu lahutada ainult juhul, kui abikaasadel ei ole vaidlusi abielu lahutamise osas ja neil on rahvastikuregistri järgi elukohaks Eesti. Kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama, lahutatakse abielu kohtus.

Kui isikutel on rahvastikuregistri järgi elukohaks Eesti, lahutatakse perekonnaseisuasutuses ka välisriigis sõlmitud abielu.

Kui isikul on rahvastikuregistris elukohaks märgitud aga välisriik, saab abielu lahutada notari juures.

Taotlemine

Abielu lahutamiseks perekonnaseisuasutuses esitavad abikaasad isiklikult kohale tulles Põlva Vallavalitsusele kirjalikult ühise avalduse.

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel abielu lahutamise päeval perekonnaseisuasutusse tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Kui üks abikaasadest on piiratud teovõimega (eestkostetav) ning talle ei ole eestkoste määramise kohtumäärusega antud perekonnaõiguslike tehingute tegemise õigust, saab abielu lahutada kohtus.

Abielu lahutamise kande tegemise järel väljastatakse avaldajatele nende soovil abielu lahutamise tõendid.

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Abielulahutuse avalduses lahutajad muuhulgas:

  1. märgivad pärast abielu lahutamist kantava perekonnanime. Abielulahutaja saab:
  • kanda pärast abielu lahutamist abiellumisel kantud perekonnanime;
  • taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime;
  • taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime;
  1. märgivad kokkuleppel abielu lahutamise kuupäeva;
  2. täiendavad või parandavad statistilisti andmeid (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abielulahutuse avalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik allkirjastatud avaldus. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Taotlusvormid

abielu lahutamise ühine avaldus 
abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

Vajaminevad dokumendid:

  1. avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  2. abielu sõlmimist tõendav dokument, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad.

Õigusaktid

perekonnaseadus 
perekonnaseisutoimingute seadus 
rahvastikuregistri seadus

Menetlemine

Abielulahutuse avaldusi võtab Põlva Vallavalitsuses vastu ja abielulahutust registreerib perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 799 9465, 5786 0070.

Vajalik isiklik kohaletulek, asume Põlva linnas Kesk tn 15 (III korrus).

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Kui perekonnaseisuametnik on puhkusel, võtab abielulahutuse avaldusi vastu registri-spetsialist Kaia Sillaste, kaia.sillaste@polva.ee, 799 9499.

Riigilõiv

Abielulahutuse kande eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, st abielulahutuse avalduse esitamist.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: abielulahutuse kande tegemine

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas Põlva Vallavalitsuses. Kassa (Kesk tn 15, Põlva) on avatud E-N 13–17 ja R 13–16.00, suvekuudel E–R 12.30–16.00.

 

Lisainformatsioon:

Kui abielulahutajad soovivad muuta abielulahutuse avaldusel olevat lahutuse aega, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks lahutajatest.

Abielulahutuse avalduse tagasivõtmisest teavitavad avalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu avaldus esitati. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel (riigilõivuseadus § 15).

Kui abielulahutajad või eraldi esitatud avalduse puhul üks lahutajatest ei tule abielu lahutamise päeval abielu lahutama ega teata perekonnaseisuametnikule, et soovitakse abielu lahutamise päeva edasi lükata, siis loetakse, et lahutuse avaldust ei ole esitatud ning perekonnaseisuametnik lõpetab abielu lahutamise menetluse.

 

Toimetaja: LIIA SULG