Abielu lahutamine

10.01.23
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

Abielusid lahutavad maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused ja notarid.

Perekonnaseisuasutuses saab abielu lahutada ainult juhul, kui abikaasadel ei ole vaidlusi abielu lahutamise osas ja neil on rahvastikuregistri järgi elukohaks Eesti. Kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama, lahutatakse abielu kohtus.

Kui isikutel on rahvastikuregistri järgi elukohaks Eesti, lahutatakse perekonnaseisuasutuses ka välisriigis sõlmitud abielu.

Kui isikul on rahvastikuregistris elukohaks märgitud aga välisriik, saab abielu lahutada notari juures.

Taotlemine

Abielu lahutamiseks perekonnaseisuasutuses esitavad abikaasad isiklikult kohale tulles Põlva Vallavalitsusele kirjalikult ühise avalduse.

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel abielu lahutamise päeval perekonnaseisuasutusse tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Kui üks abikaasadest on piiratud teovõimega (eestkostetav) ning talle ei ole eestkoste määramise kohtumäärusega antud perekonnaõiguslike tehingute tegemise õigust, saab abielu lahutada kohtus.

Abielu lahutamise kande tegemise järel väljastatakse avaldajatele nende soovil abielu lahutamise tõendid.

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Abielulahutuse avalduses lahutajad muuhulgas:

 1. märgivad pärast abielu lahutamist kantava perekonnanime. Abielulahutaja saab:
  * kanda pärast abielu lahutamist abiellumisel kantud perekonnanime;
  * taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime;
  * taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime;
 2. märgivad kokkuleppel abielu lahutamise kuupäeva;
 3. täiendavad või parandavad statistilisti andmeid (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abielulahutuse avalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik allkirjastatud avaldus. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Taotlusvormid:

 1. abielu lahutamise ühine avaldus  
 2. abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

Vajaminevad dokumendid:

 1. avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 2. abielu sõlmimist tõendav dokument, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad.

Õigusaktid:
perekonnaseadus 
perekonnaseisutoimingute seadus 
rahvastikuregistri seadus

Menetlemine

Vajalik isiklik kohaletulek

Abielulahutuse avaldusi võtab Põlva Vallavalitsuses, Põlva linn Kesk tn 15 III korrus, vastu ja abielulahutust registreerib perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5686 0070.

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Riigilõiv

Abielulahutuse kande eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, st. enne avalduse esitamist.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: abielulahutuse kande tegemine

Kui  riigilõivu soovitakse avalduse esitamisel tasuda sularahas, tuleb riigilõiv eelnevalt tasuda Põlva Vallavalitsuse kassas Mammastes, Keldrikaela tee 2.

Kassa avatud kaks korda nädalas:
K 9.0013.00
N 13.0017.00

Lisainformatsioon:

Kui abielulahutajad soovivad muuta abielulahutuse avaldusel olevat lahutuse aega, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks lahutajatest.

Abielulahutuse avalduse tagasivõtmisest teavitavad avalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu avaldus esitati. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel (riigilõivuseadus § 15).

Kui abielulahutajad või eraldi esitatud avalduse puhul üks lahutajatest ei tule abielu lahutamise päeval abielu lahutama ega teata perekonnaseisuametnikule, et soovitakse abielu lahutamise päeva edasi lükata, siis loetakse, et lahutuse avaldust ei ole esitatud ning perekonnaseisuametnik lõpetab abielu lahutamise menetluse.

Toimetaja: LIIA SULG