Abieluvõimetõendi väljastamine

27.01.23
 Palun esitada taotlus e-rahvastikuregistris või saata digiallkirjastatult lea.leivo@polva.ee. Selle võimaluse puudumisel palun oma tulekust
       eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.

Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega vastava riigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi.

Abiellumine Eestis

Abieluvõimetõendi esitamine Eestis abiellumiseks:

Kui Eestis soovib abielluda inimene, kes on elanud siin vähem kui 6 kuud või kelle elukoht on välisriigis, peab ta koos muude vajalike dokumentidega esitama oma kodakondsus- või elukohariigi pädeva asutuse poolt välja antud abieluvõimetõendi, mis tõendab, et tal pole oma elukohariigi õiguse järgi abielu sõlmimiseks takistusi.

Tõend peab abiellumise ajal kehtima.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud.

Eesti kodanik ja määratlemata kodakondsusega isik, kellele on väljastatud Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus annavad juhul, kui nende elukoht on välisriigis või kui nad on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ning kui nad ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada, perekonnaseisuametniku juures abielu sõlmimise menetluse käigus kirjaliku kinnituse selle kohta, et takistused abielu sõlmimiseks puuduvad. Kinnitus asendab abieluvõimetõendit.

Välisriigi kodanikul, kes ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada (nt välisriigis ei väljastata sellist dokumenti), on õigus pöörduda Eestis Maakohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Luba kehtib seitse kuud.

Abiellumine välisriigis

Eesti elaniku ja Eesti kodaniku abieluvõimetõend

Kui Eesti kodanik või Eesti elanik soovib abielluda väljaspool Eestit, väljastatakse talle tema avalduse alusel tõend abieluvõime kohta.

Tõendi väljastab maakonnakeskuse kohalik omavalitsus või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. Tõendile võib lisaks vormikohastele andmetele märkida ka muid andmeid, kui see on abielu sõlmimise riigi õiguse kohaselt vajalik.

Taotlemine

Avalduse saab esitada Põlva Vallavalitsusele alljärgnevalt:

  1. kirjalikult paberil tulles isiklikult asutusse kohale;
  2. kirjalikult posti teel saates avalduse perekonnaseisuametnikule (Kesk tn 15, Põlva linn 63308);
  3. elektrooniliselt saates digitaalselt allkirjastatud avalduse perekonnaseisuametniku e-postile lea.leivo@polva.ee.

Taotlusvormid:

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus eesti keeles

Abieluvõimetõendi väljaandmise avalduses märgitakse lisaks isiku enda andmetele, millisesse riiki tõend esitatakse ja selle isiku nimi, sugu, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht, elukoht ja perekonnaseis, kellega avalduse esitaja abielluda soovib.

Tõendit ei väljastata enne, kui asutus on abielu sõlmimisel nõutavate dokumentide põhjal veendunud selles, et Eesti õiguse kohaselt ei ole abiellumiseks takistusi.

Abieluvõimetõend kehtib sellel märgitud ajani, kuid mitte kauem kui kuus kuud selle väljastamisest arvates.

Õigusaktid:
perekonnaseisutoimingute seadus  
rahvastikuregistri seadus 
riigilõivu seadus

Menetlemine

Abieluvõimetõendeid väljastab Põlva Vallavalitsuses perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070

Vastuvõtuajad Põlva, Kesk tn 15 III korrus:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Vastuvõtu välisel ajal palun kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Riigilõiv

Abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, st enne avalduse esitamist.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber: 10294002000095

Kui  avaldust soovitakse esitada kohapeal ja riigilõivu tasuda sularahas, tuleb eelnevalt riigilõiv tasuda Põlva Vallavalitsuse kassas Mammastes, Keldrikaela tee 2.

Kassa avatud kaks korda nädalas:
K 9.0013.00
N 13.0017.00

Selgitus: abieluvõimetõendi väljastamine.

Abielu sõlmimise järel

Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb 30 päeva jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuametnikule, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka Eesti rahvastikuregistris.

Perekonnaseisuametnikule esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Muul juhul peavad need olema tõlgitud ning tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud.

Viited

Abielu sõlmimine välisriigis

Eesti välisesindused

Konsulaarteenused

Eesti kohtud

Abielu tunnustamine EL liikmesriikides

Dokumentide tunnustamine

 

Toimetaja: LIIA SULG