Ehitus- ja planeeringuosakond

2.01.18

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
          Mihkel Kala           799 9469; 5199 2133
Arhitekt
           Priit Paalo             799 9491; 5347 1669
Maaspetsialist
           Tiivi Parts              799 9485; 520 1969
Ehitusspetsialist
           Eneken Padar      799 9488; 5615 6686
Keskkonnaspetsialist
           Reelika Raig         799 9486; 5332 3061
Geoinfospetsialist
           Kristi Pärn            799 9491; 5300 6548
Taristuspetsialist
           Aigi Jänes             799 9478; 5305 0775