Asendushooldusteenus

20.07.23

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Kohaliku omavalitsuse üksus tagab lapsele asendushooldusteenuse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kui:

  1.  lapse vanem on surnud;
  2.  lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  3.  vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
  4.  laps on vanemast eraldatud.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada asendushooldusteenuse abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Lastekaitsespetsialist Helena Kuusk, tel 5871 7630, e-post helena.kuusk@polva.ee.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG