Aukiri

11.02.20

Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt vallavalitsuse otsusele.

Ettepaneku esitamine

Ettepaneku võib esitada vallavalitsuse liige, volikogu liige, vallavalitsuse hallatava asutuse juht, külavanem ja Põlva vallas tegutsevad organisatsioonid.

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele vähemalt 15 päeva enne tunnustuse üleandmist.

Ettepaneku menetlemine

Tunnustuse andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavalitsus.

  Aukirja pälvinud isikule omistatakse vapimärk.
Toimetaja: ANNELY EESMAA