Aukodanik

23.11.22

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril ja see peab sisaldama:

  1. aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime,
  2.  sünniaega,
  3. elukohta,
  4. elukutset või ametit,
  5. töö- või teenistuskohta,
  6. teenete kirjeldust ja põhjendust.

Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule hiljemalt 31. detsembril.

Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab volikogu.

  Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule omistatakse aumärk ning antakse rahaline preemia summas 1000 eurot. Aukodaniku nimetusega kaasnev aumärk antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Valla aumärk on linaõie kujuline, mis on valmistatud 925° hõbedast. Märk on kahekihiline. Alumine kiht on kuumemailitud nelja emailiga. Märgil on rõngakujuline tekstiosa Jakob Hurda sõnadega "Mõistuse ja jõuga", mis pärinevad tema isamaalisest kõnest. Tekstiosa on madalam, kullatud. Märk on varustatud proovimärgise ja valmistaja märgisega. Märk on trukk-kinnitusega.

 

Laureaadid

2021 - PIRET PALM
Põlva valla Noorsootöö Keskuse Ahja noortekeskuse juht ja Ahja kogukonna hing, Kaitseliidu kodutütarde ja noorkotkaste rühmajuht

2020 - ANNE VASARIK
Anne Vasarik on Põlvamaal rohkem kui 50 aastat tegutsenud suusatamise ja lasketreenerina

2019 - PEETER PEEDOMAA

Tema juhtud ettevõte Peetri Puit on Põlva spordi suurtoetaja, firma müügiedu lisab Põlvale positiivset kuvandit, eelmisel aastal investeeriti uude täisautomaatsesse tootmisliini ja tehasehoone juurdeehitusse. Ettevõttes Peetri Puit on ühendatud piirkondlik areng, ekspordi laienev haare ja puidu kasutamise tarkus

2018 - ILMAR TAGEL
Teenekas kultuuritegelane ja Põlva Linna Harrastusteatri kauaaegne näitleja. Aastakümneid teinud kaasa erinevates orkestrites Põlvas ja olnud maakonna laulupeoliikumise eestvedaja. Rahva poolt tunnistatud parimaks ilmaliku matusetalituse läbiviijaks Põlvamaal.

2017 - PEETER ALEP
Põline Põlvamaa põllumees. Agronoomi ja juhina tegutsenud põllumajanduses ligi 40 aastat. Tema aastatepikkune töö ja eeskuju on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

2016 - HEINO TARTES
pühendumuse eest lõõtspillitraditsiooni säilitamisel ja edasiviimisel.

2015 - MAIE SILLASTE
46 aastat tööd Põlva kodanike tervise heaks.

2014 - SIRJE VILL
ajakirjanik, pedagoog, lavastaja, näitekirjanik, kultuuriloolane, Jakob Hurda pärandi kandja, Põlva kultuuriloo talletaja