Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

18.04.22

Kes saavad taotlus esitada?

Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe. Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Garaažiühistul ja lähestikku asetsevatel garaažidel on samuti lubatud ühismahuti kasutamine.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus on lubatud esitada olukorra tekkimisel, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava kokkuleppe. Taotlus esitada Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda aadressil Võru tn 1, Põlva; teenuskeskustesse või
e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Keskkonnaspetsialist Birgit Purga, tel 5332 3061, e-post birgit.purga@polva.ee

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Jäätmeseadus

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks RTF (98 kB) / PDF (161 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG