Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

16.11.18

Kes saavad taotlus esitada?

Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe. Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Garaažiühistul ja lähestikku asetsevatel garaažidel on samuti lubatud ühismahuti kasutamine.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus on lubatud esitada olukorra tekkimisel, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava kokkuleppe. Taotlus esitada Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda aadressil Võru tn 1, Põlva; teenuskeskustesse või
e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Lisainfot küsida keskkonnaspetsialistilt, Reelika Raig, tel 799 9486, e-post reelika.raig@polva.ee.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Jäätmeseadus

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks RTF (98 kB) / PDF (161 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG