Dokumendiregister

10.04.24

Põlva Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (alates 01.01.2014) 

Dokumendiregistri kasutusjuhend  (PDF, 183 kB)

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@polva.ee või läbi dokumendivahetuskihi DHX.

Varasemate dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue e-posti aadressile info@polva.ee .