Dokumendiregister

29.09.23

Põlva Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (alates 01.01.2014) 

Dokumendiregistri kasutusjuhend  (PDF, 183 kB)

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@polva.ee või läbi dokumendivahetuskihi DHX.

 

 

Ühinemiseelsete valdade dokumendiregistrid:

Põlva
Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (2006–2012)
Põlva Linnavalitsuse dokumendiregister (2004–2013) 

Ahja valla dokumendiregister 2004–2017
Laheda valla dokumendiregister 2004–2015
Laheda valla dokumendiregister 2016–2017
Mooste valla dokumendiregister 2004–2017
Vastse-Kuuste valla dokumendiregister 2004–2017

Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG