Dokumendiregister

3.10.18

Põlva Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (alates 01.01.2014) 

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@polva.ee või läbi DVK.

 

 

Ühinemiseelsete valdade dokumendiregistrid:

PÕLVA
Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (2013)
Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (2006–2012)
Põlva Linnavalitsuse dokumendiregister (2004–2013) 

AHJA valla dokumendiregister 2004–2017
LAHEDA valla dokumendiregister 2004–2017
MOOSTE valla dokumendiregister 2004–2017
VASTSE-KUUSTE valla dokumendiregister 2004–2017

Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.