Eluruumi kohandamise hüvitis

2.12.22

Eluruumi kohandamise hüvitis

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga, võimalikult iseseisev ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel, sh hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu kohandamist.

 

Kes saavad hüvitist taotleda?

Hüvitist eluruumi kohandamisel on võimalik taotleda isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne ja peamine elukoht on Põlva vald ning kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumide kohandamist rahastatakse Põlva valla eelarve vahenditest.

Hüvitis määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:

  1. liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3. köögitoimingutega seotud tegevusi.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

Taotluse võib esitada kuni 31. märtsini ja/või kuni 30. septembrini.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Täpsemat infot saab tel 550 0116.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Hüvitise taotlemisel esitatakse taotlus.

Taotlusele lisatakse:

  1. vähemalt üks hinnapakkumine, kui kohanduse maksumus on väiksem kui 5000 eurot;
  2. vähemalt kaks hinnapakkumist, kui kohanduse maksumus on 5000 eurot või rohkem;
  3. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik/ainuomanik;
  4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek selle kohta, et kohandatud eluruum jääb mõistliku aja jooksul taotleja käsutusse pärast kohanduse valmimist.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord  

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäärad

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäärade muutmine

Eluruumi kohandamise taotlus RTF (107 kB) / PDF (63 kB)