Eluruumi tagamise teenus

2.12.22

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Teenust osutatakse eluaset vajavale isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vald ja:

  1. kes tingituna sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline enda ja/või oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama;
  2. kellel esineb muu põhjendatud vajadus.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Eluruumi tagamise teenuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Täpsemat infot saab tel 550 0116.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Eluruumi tagamise teenuse osutamise tingimused ja kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG