1. klassi astuja toetus

6.10.22

Kes saavad toetust taotleda?

1. klassi astuja toetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 150 eurot. Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Alates 01.04.2019 makstakse toetust erandjuhul ka lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis, kui:

  • lapse erivajadustele vastavat kooli Põlva vallas ei ole või;
  • lapse registrijärgsele elukohale lähim kool asub teise omavalitsuse haldusterritooriumil.
 Toetuse määraks on 150 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini. Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist, Piret Mägi, tel 5196 6411, e-post piret.magi@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (112 kB) / PDF (197 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA