Eelarved

4.07.24

Interaktiivses vaates saab eelarve täitmist vaadata koondvaates, võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda investeerimistegevusega. Samuti on võimalik tutvuda reservfondi kasutamise andmetega. Andmed uuenevad igal pühapäeval.

Põlva valla 2024. aasta eelarve koostamisel on võetud aluseks valla põhimäärus ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Samuti on valla eelarve koostamise aluseks Põlva valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 20242027.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt, tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.
Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

Põlva valla 2024. aasta koondeelarve lühitutvustus

 

Põlva valla finantsjuhtimise kord

2024. aasta eelarve
Põlva valla 2024. aasta eelarve, seletuskiri  
Põlva valla 2024. aasta eelarve alaeelarved  
Põlva valla 2024. aasta eelarve muutmine   
Põlva valla 2024. aasta eelarve muutmine   
Põlva valla 2024. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri  
Põlva valla 2024. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2024. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2024. aasta teine lisaeelarveseletuskiri  

2023. aasta eelarve
Põlva valla 2023. aasta eelarve, seletuskiri  
Põlva valla 2023. aasta eelarve alaeelarved  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine    
Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri   
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta teine lisaeelrve, seletuskiri   
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine   
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  
Põlva valla 2023. aasta neljas lisaeelarve, seletuskiri  
Põlva valla 2023. aasta eelarve muutmine  

2022. aasta eelarve
Põlva valla 2022. aasta eelarve, seletuskiri (pdf, 158 kB)
Põlva valla 2022. aasta eelarve alaeelarved (pdf, 1020 kB)
Põlva valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade (pdf, 112 kB)
Põlva valla 2022. aasta eelarve alaeelarvete muutmine (pdf, 201 kB)
Põlva valla 2022. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 141 kB)
Põlva valla 2022. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 136 kB)
Põlva valla 2022. aasta eelarve alaeelarvete muutmine (pdf, 444 kB)
Põlva valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 148 kB)

2021. aasta eelarve
Põlva valla 2021. aasta eelarve, seletuskiri (pdf, 167 kB)
Põlva valla 2021. aasta eelarve alaeelarved (pdf, 881 kB)
Põlva valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade (pdf, 113 kB)
Põlva valla 2021. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 145 kB)
Põlva valla 2021. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 103 kB)
Põlva valla 2021. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 140 kB)
Põlva valla 2021. aasta neljas lisaeelarve, seletuskiri (pdf, 142 kB)
Põlva valla 2021. aasta eelarve alaeelarvete muutmine

2020. aasta eelarve
Põlva valla 2020. aasta eelarve, seletuskiri (PDF, 187 kB)
Põlva valla 2020. aasta eelarve alaeelarved (PDF, 253 kB)
Põlva valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade (PDF, 109 kB)
Põlva valla 2020. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 141 kB)
Põlva valla 2020. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 129 kB)
Põlva valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 97 kB)
Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 142 kB)
Põlva valla 2020. aasta eelarve alaeelarvete muutmine (PDF, 472 kB)

2019. aasta eelarve
Põlva valla 2019. aasta eelarve, seletuskiri (PDF, 336 kB)
Põlva valla 2019. aasta eelarve alaeelarved (Lisad 1–46) (PDF, 745 kB)
Põlva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 146 kB)
Põlva valla 2019. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 265 kB)
Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 284 kB)
Põlva valla 2019. aasta neljas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 320 kB)
Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 361 kB)

2018. aasta eelarve
Põlva valla 2018. aasta eelarve, seletuskiri
Põlva valla 2018. aasta eelarve alaeelarved
P
õlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri
Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri 
Põlva valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 169 kB)

2017. aasta eelarve
Põlva valla 2017. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2017. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta teine lisaeelarve,  seletuskiri
Põlva valla 2017. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri

2016. aasta eelarve
Põlva valla 2016. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2016. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri

2015. aasta eelarve
Põlva valla 2015. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta teine lisaeelarveseletuskiri

2014. aasta eelarve
Põlva valla 2014. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta eelarve kulude alaeelarved
Põlva valla 2014. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri
Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri