Ehitus- ja planeeringuosakond, Võru tn 1, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Mihkel Kala 5199 2133 Vastuvõtt: N 13.00–16.00
Ehitusspetsialist Remida Aasamäe 5615 6686 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00; vastuvõtt teenuskeskuses etteregistreerumisel telefonil 5615 6686
Ehitusspetsialist Ametikoht täitmata
Hankespetsialist Ülar Kõrge 5330 8855 Vastuvõtt: T 9:00-12:00 ja 13:00-16:00
Keskkonnaspetsialist Birgit Purga 5332 3061 Vastuvõtt: T 10–12.00 ja 13–16.00
Maaspetsialist Tiivi Parts 5447 0066 Vastuvõtt: N 9–12.00 ja 13–16.00
Geoinfospetsialist Kristiina Sisask 5300 6548
Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur 5347 1669 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 14–16.00
Teedespetsialist Halvor Laomets 5332 5432 Vastuvõtt: T 9-12.00 ja 13–16.00
29.02.24

* Ehitus- ja maaspetsialisti vastuvõtt teenuskeskustes toimub etteregistreerumisel:

  • Ahja teenuskeskuses E 13–15.00 ja N10–12.00;
  • Laheda teenuskeskuses T 13–15.00;
  • Mooste teenuskeskuses K 13–15.00;
  • Vastse-Kuuste teenusekeskuses E 10–12.00.

Ehitusspetsialisti vastuvõtule saab registreeruda telefonil 5615 6686 ja maaspetsialisti vastuvõtule telefonil 5447 0066.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Mihkel Kala osakonna juhtimine, õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine
Ametikoht täitmata Põlva valla taristuga seotud ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Halvor Laomets teeregistri pidamine, teede ja tänavate korrashoiu tegevuste koordineerimine, sõidulubade taotluste menetlemine ja sõidulubade väljastamine
Remida Aasamäe eraisikute ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Heiko Kaljuvee juriidiliste isikute, vallale kuuluvate hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine, järelevalve
Ülar Kõrge hangete korraldamine
Birgit Purga keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse koordineerimine
Tiivi Parts maakorralduslike tegevuste läbiviimine
Kristiina Sisask digitaalkaardid ja -registrid; aadressandmete korrastamine; kaevelubade menetlemine; reklaamstendide ja infoviitade paigaldamise ning korrashoiu korraldamine ja reklaamilubade menetlemine
Tiia Zuppur üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, valla ruumilise arengu korraldamine
Näitan: 10 tulemust.
of 1