Europe Direct teabekeskus

15.01.24

Europe Direct Lõuna-EestiPõlva teabekeskus on osa Euroopa Liidu teabekeskuste võrgustikust, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. 
Eesmärgiks on tegeleda kohalikul ja piirkondlikul tasandil üldsuse jaoks oluliste Euroopa Liitu puudutavate teemadega, edendada dialoogi ELi teemadel ning teha koostööd teiste ELi või kohalike teabevõrgustike ja kontaktpunktidega.
 
Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva teabekeskus asub Põlva Vallavalitsuses, Keldrikaela tee 2.
 

Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks. ELi alane eesti keelne info on kättesaadav ka tasuta telefonil 00 800 6789 1011.
Europe Direct´i teabekeskuse eesmärgiks on pakkuda üldist teavet Euroopa Liidu kohta. Keskuses on võimalik tutvuda erinevate EL teemaliste infomaterjalidega. Keskuse töötajad aitavad Teil leida vastuseid Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele ja nõustavad ELi alaste üritsute korraldamisel.  Teabekeskus korraldab maakonnas erinevatele sihtgruppidele teabepäevi, infotunde, seminare ja loenguid.

 

 
Euroopa Liidu teemalist infot leiate veel: 

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Euroopa Liidu ametlik veebisait
Euroopa Liidu infokeskus
Euroopa Liidu struktuurifondid
Eesti Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis
European Ombudsman

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330. Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

Tagasiside
Kui olete kasutanud teabekeskuse teenuseid, siis palun täitke tagasisideankeet, mis on anonüümne
ja mille täitmine võtab aega vaid paar minutit. Teie tagasiside on  meie jaoks oluline. Tänan!

Teabekeskuse tegevust rahastab Euroopa Komisjon.

 

Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva teabekeskus 
Põlva Vallavalitsus
Keldrikaela tee 2
E-post: euroinfo(at)polva.ee

Teabekeskuse juht on Annely Eesmaa