Haridus- ja kultuuriosakond

6.07.18

Asukoht: Kesk 15, Põlva, IV korrus

Ametnik Tegevusvaldkond Kontakt Vastuvõtt
Aigi Tiks
osakonnajuhataja
osakonna juhtimine 799 9490; 528 1613
aigi.tiks@polva.ee
T 9-11.00 ja N 15-16.00
Eve Sokk
kultuurispetsialist
kultuurialase tegevuse sh raamatukogunduse koordineerimine,
kultuurialaste toetuste taotluste menetlemine
799 9489
eve.sokk@polva.ee
T 15-16.00 ja N 9-11.00
Annika Ladva
noorsootööspetsialist
noorsootööalase tegevuse koordineerimine,
valdkondlike taotluste menetlemine
517 2799
annika.ladva@polva.ee
 
Spordi- ja tervisedendusspetsialist
Teenistussuhe peatatud
koostöö spordi- ja tervisedendusvaldkonna võrgustikuga,
valdkonna taoltuste menetlemine
   
Haridusspetsialist
Ametikoht täitmata
haridusasutuste tegevuse koordineerimine ja nende nõustamine