Kaasav eelarve 2021

26.02.21

4. Rahvahääletusele minevad ettepanekud:

Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. Küsitlus algab 15. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 21. märtsil kell 22.00.

Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialisti juures Keldrikaela tee 2 (etteregistreerimisel).

Elanike hääletusel on ettepanekud:

- Himmaste raudteeülekäigukoht;

- Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine;

- Sõpruse palliväljak;

- avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile;

- helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava;

- kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda;

- Peri küla mänguväljak.

 

3. Hindamiskomisjoni koosoleku 22.02.2021 protokoll

2. Põlva valla kaasavasse eelarvesse esitati tähtaegselt  13 ideed 13 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt.

Tähtajaks esitati järgnevad ettepanekud:

Himmaste raudteeülekäigukoht
Mooste järve ümbruse korrastamine
Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine
Sõpruse palliväljak
Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile
Uisuväljaku rajamine Moostesse
Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
Uisuta ka suvel!
Vastse-Kuuste aleviku pargiala korrastamine
Korrastada ajalooline Põlva jaamahoone
Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda
Peri küla mänguväljak
Põlva valla bussipeatusi hakkab valgustama päike!

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

1. 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot.  Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. 2021. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2021. aasta kaasavast eelarvest ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike küsitlusel ettepanekutele antud häältest. 
 

Lisainfo:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
Kaire.kalk@polva.ee
799 9344

Toimetaja: ANNELY EESMAA