2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud!

14.04.22
Enim hääli sai MTÜ Sõprus esitatud ettepanek Sõpruse palliväljak. Ettepaneku kohaselt rekonstrueeritakse terviklikult Savi 2c kinnistul asuv palliplats. Rekonstrueerimise käigus eemaldatakse vana ja pragunenud asfaltkate, rajatakse tugev aluspind, millele pannakse peale uus dreenasfalt ning uuendatakse ka korvpallikonstruktsioonid. Ettepanekut finantseeritakse valla kaasavast eelarvest 23 376 euroga.
 
Pingereas teiseks jäi 205 häälega MTÜ Kähri Seltsimaja esitatud ettepanek „Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile" maksumusega 40 150 eurot. Kuna kaasava eelarve maht on 50 000 eurot, siis vastavalt Põlva valla kaasava eelarve menetlemise korrale pakutakse MTÜ Kähri Seltsimajale osalist rahastust summas 26 624 eurot.
 
Hääled ettepanekute lõikes, kahanevas järjekorras:
1. Sõpruse palliväljak – 219 häält;
2. avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile – 205 häält;
3. Põlva valla tuubi-ja kelgumägi – 183 häält;
4. Põlva ranna ujumissilla renoveerimine ja kaasajastamine aastaringseks kasutamiseks – 148 häält;
5. seiklusrada Ahja mõisa parki – 111 häält;
6. Vastse-Kuuste aleviku tasakaaluraja ja tarzaniraja püstitamine – 78 häält;
7. Lootvina külamaja juurde sportliku tegevusväljaku loomine – 45 häält;
8. katusega rattaparkla ehitus Põlva linna Uue tänava spordihoone juurde – 31 häält;
9. ujumissilla ehitus Mooste järve Järveotsa tee poolsele alale – 29 häält.
 
Küsitlusel olnud üheksale Põlva valla kaasava eelarve ettepanekule andsid 902 hääletajat kokku 1049 häält. Hääletajate keskmine vanus oli 43 aastat.

 

Rahvahääletusele minevad ettepanekud

1.04.22

Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 4.–11. aprill 2022 veebikeskkonnas volis.ee.

Küsitlus algab 4. aprillil kell 8.00 ja lõpeb 11. aprillil kell 22.00.

Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.

Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialisti juures Keldrikaela tee 2 (etteregistreerimisel).

Hääletusel on üheksa ettepanekut.

 

Hindamiskomisjoni protokollid

Kaasav eelarve 2022

16.03.22

Kaasavasse eelarvesse esitati 13 ettepanekut


26.01.2022

Tähtajaks esitati järgnevad ettepanekud:

 • Ahja-Kärsa kõnnitee                                   
 • avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile                                           
 • katusega rattaparkla ehitus Põlva raudteejaama                                        
 • Kiidjärve järve rannaala laste mänguväljaku uuendamine                        
 • Lootvina külamaja juurde sportliku tegevusväljaku loomine        
 • madalseiklusrada Ahja mõisa parki                                    
 • mälestusmärk „Vabaduskivi" Põlva linna keskväljakule                          
 • Põlva ranna ujumissilla renoveerimine ja kaasajastamine aastaringseks kasutamiseks
 • Põlva valla tuubi-ja kelgumägi                                           
 • Sõpruse palliväljak                                     
 • Uisuta aastaringi!                                        
 • ujumissilla ehitus Mooste järve Järveotsa tee poolsele alale                     
 • Vastse-Kuuste aleviku tasakaaluraja ja tarzaniraja püstitamine                                       

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele. Vajadusel teeb hindamiskomisjon idee esitajale ettepaneku idee täpsustamiseks näiteks maksumuse või asukoha osas.

Hindamise läbinud ettepanekud pannakse volis.ee keskkonnas rahvahääletusele. Hääletada saavad vaid Põlva valla elanikud, kellel on vanust vähemalt 16-aastat.

Rahvahääletusele minevate ettepanekute sisuline tutvustamine toimub peale hindamiskomisjoni otsust.  Jälgige infot Põlva valla kodulehel, Facebooki lehel ja infolehes Põlva Teataja.

 

 

2022. aasta kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid 10.-25. jaanuarini

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot. Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. 2022. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2022. aasta kaasavast eelarvest ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike küsitlusel ettepanekutele antud häältest.

Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab,
millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Kaasavast eelarvest ja varasematel aastatel esitatud ettepanekutest täpsemalt saab lugeda: www.polva.ee/kaasav-eelarve

Lisainfo: Kaire Kalk, arenduse peaspetsialist, kaire.kalk@polva.ee

Toimetaja: ANNELY EESMAA