Kaugkütte piirkonnad

28.04.22

Põlva linnas, Ahja ja Vastse-Kuuste alevikus ning Tilsi külas

AS Põlva Soojus
J. Käisi 11, 63308 Põlva   
Tel 799 4921   
info@polvasoojus.ee  
www.polvasoojus.ee

Vastavalt Konkurentsiameti 06.08.2021 otsusele nr 7-3/2021-027 on AS Põlva Soojusele kooskõlastatud soojusenergia piirhinnaks Põlva, Ahja, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnas 51,45 eurot/ MWh, koos käibemaksuga 61,74 eurot/MWh.

Hind hakkab Põlva, Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 01.09.2021, Tilsi võrgupiirkonnas 01.10.2021.

UUS HIND ALATES 01.03.2022
Energiahindade tõusust tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet oma 20.01.2022 otsusega nr 7-3/2022-008 AS-i Põlva Soojus 19.01.2022 esitatud taotluse alusel Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks 56,85 eurot/MWh (koos käibemaksuga 68,22 eurot/MWh).

Hind hakkab Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 1. märtsil 2022.

Mooste alevikus

Nevel Eesti OÜ
Tel 514 5597
Ylo.stokkeby@tootsiturvas.ee

Konkurentsiamet on kooskõlastanud 09.04.2013 otsusega nr 7.1-3/13-052 Mooste piirkonna soojuse piirhinnaks 65,64 eurot/MWh ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 78,77 eurot/MWh.

 

Peri külas

Peri Põllumajanduslik OÜ
Tel 792 6424
eero@agron.ee
Konkurentsiamet on kooskõlastanud 28.12.2021 otsusega nr 7.3/2021-087  Peri piirkonna soojuse piirhinnaks 153,75 eurot/MWh ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 184,50 eurot/MWh.