Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta

18.04.22

Kes peavad kinnituse esitama?

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Põlva Vallavalitsuse korraldusega või otsusega  korraldatud jäätmeveost erandkorras tähtajaks vabastatud.

 

Millal ja kuhu kinnitus esitada?

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kinnitus esitada Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda aadressil Võru tn 1, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Keskkonnaspetsialist Birgit Purga, tel 5332 3061, e-post birgit.purga@polva.ee

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Jäätmeseadus

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta RTF (64 kB) / PDF (221 kB)
(NB! kinnituse saab esitada juhul, kui on olemas kehtiv vallavalitsuse korraldus jäätmeveost vabastamise kohta peale 2015. aastat)

 

Toimetaja: LIIA SULG