Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus

18.04.22

Kes saavad taotlust esitada?

Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlust saavad esitada jäätmevaldajad juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlust on õigus esitada olukorra tekkimisel, kui selgub asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotlus esitada Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda aadressil Võru tn 1, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Keskkonnaspetsialist Birgit Purga, tel 5332 3061, e-post birgit.purga@polva.ee

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Jäätmeseadus

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks RTF (67 kB) / PDF (221 kB)

 

 

Toimetaja: LIIA SULG