7.11.19

Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noorsootööalane koostööprojekt

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti Noorsootöö Keskuse logo

 

 

 

 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.

Eesmärk:  Täiendavad noorsootöö teenused 7–26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine

Projekti eesmärk: tuua piirkonda täiendavaid noorsootöö teenuseid.

Projekti sihtgrupiks (kellele tehakse) on noored vanuses 7–26 aastat, kes elavad KOVide tegevuspiirkonnas.

Piirkonna visioon: piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor:

Projekti rahaline maht: 131 436 €

Projekti ajaline kestus: oktoober 2016 – detsember 2018

Info: Janika Usin, janika.usin@polva.ee; 5332 7079

 

PROJEKTI TEGEVUSED:

Discgolf

Adrenaliiniklubi

Meediaring

Tantsuring

Draamaring

Jumping

Seikluskasvatus

Disain igapäevaelus

Ettevõtlusring

Lauamängude klubi

KOV 2 tegevused 1. ja 2. tegevusperioodil 

 

MEEDIAKAJASTUSED

Projekti kajastused valdade noortekeskuste Facebooki kodulehtedel:

Kanepi Avatud Noortekeskus

Kõlleste Avatud Noortekeskus

Laheda Noortekeskus

Põlva Avatud Noortekeskus

Valgjärve Avatud Noortekeskus