10.02.22

Lasteaiakoha taotlemine

Teenuse tingimused
Põlva valla munitsipaallasteaeda võetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Põlva vald, eelistades esmajärjekorras Põlva vallas elavaid lapsi, seejärel Põlva vallas töötavate vanemate lapsi.
Suveperioodiks kinnitab Põlva Vallavalitsus valvelasteaia, kuhu võetakse laps vastu vanema taotluse alusel.

 

Kuidas taotleda
Lasteaiakoha saamiseks esitab vanem vallavalitsusele vormikohase taotluse.
Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. mail.
Taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult aadressile info@polva.ee või tuua/saata vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda Kesk 15, 63308 Põlva.
Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu õppeaasta kestel.

 

Vajalikud dokumendid
Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

 

Lisainformatsioon
Ülle Saar, haridusspetsialist, tel 5306 9570, ulle.saar@polva.ee

 

Õigusaktid ja vormid

  •  Taotlus lasteaiakoha saamiseks  RTF (139 kB) / PDF (386 kB)
  • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias RTF (143 kB) / PDF (287 kB)