Põlva vald

27.02.24

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus - Põlva vald. Valla keskus asub Põlva linnas. 

Põlva valla pindala on 705,9 km2.

Lasteaiad
Põlva vallas tegutseb kaks munitsipaallasteaeda:  Põlva Põhjakaare Lasteaed  ja Põlva Lõunakaare Lasteaed.
Põlva Põhjakaare Lasteaed tegutseb kuues tegevuskohas – Põlva Pihlapuu, Ahja ja Vastse-Kuuste Sinilinnu ning Mooste Tammetõru majades. Lasteaia rühmad tegutsevad ka Kauksis ja Rasinal.
Põlva Roosi Koolis on lasteaia rühm erivajadusega lastele.
Lasteaed-põhikoolina tegutseb eraharidusasutus Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal. 
Lasteaed on ka kristliku erakooli Jakobi Kool juures.

Koolid
Põlva vallas tegutseb kuus munitsipaalüldhariduskooli: Põlva Kool, Põlva Roosi Kool, Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool, Mooste Mõisakool, Tilsi Põhikool ja Vastse-Kuuste Kool.
Põlva vallas tegutseb riigikool Põlva Gümnaasium ning kaks erakooli - waldorfkool Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal ning kristlik erakool Põlva Jakobi Kool.

Huvikoolid ja huvitegevus
Põlva vallas tegutseb kolm valla hallatavat huvikooli - Põlva Spordikool, Põlva Kunstikool ja Põlva Muusikakool ja kolm erahuvikooli: Põlva Spordi- ja Tantsukool Meie Stuudio, La Danse tantsukool ja JJ-Street Tantsukool.
Vallas tegutseb viis mittetulundusühingut ja üks seltsing, mis pakuvad lastele ja noortele erinevaid võimalusi meelepäraste huvialadega tegelemiseks.
Põlva vallas tegutseb Põlva valla Noorsootöökeskus, mis koondab ühtse juhtimise alla viis valla territooriumil asuvat avatud noorsootöö põhimõtetel tegutsevat keskust Põlvas, Vastse-Kuustes, Moostes, Tilsis ning Ahjal.

Vallas tegutseb 59 kultuuriühingut, millest 9 on tantsuühingud, 7 lauluühingut, 7 käsitööühingut, 5 muusikaühingut, 3 harrastusteatriühingut, 26 kogukonna- ja külaseltsi ning 2 muud ühingut.

Vallas on kasutamiseks avatud 13 külakeskust: Aarna Seltsituba, Himmaste Külakeskus, Jaanimõisa Külakeskus, Kauksi Külakeskus, Karilatsi Külakeskus, Kiidjärve Külakeskus, Kiuma Rahvamaja, Kähri Seltsimaja, Lootvina Külakeskus, Peri Külakeskus, Rasina Külakeskus, Taevaskoja Külakeskus ja Vanaküla Külakeskus, viis munitsipaalkultuuri- või rahvamaja: Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Ahja Kultuurimaja, Mooste Kultuurimaja, Vana-Koiola Rahvamaja ja Vastse-Kuuste Kultuurimaja ning sihtasutus Mooste Mõis, mis koondab ka mitmeid kultuuriühinguid ja -hooneid.

Raamatukogud
Vallas on üks rahvaraamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, mille juurde kuulub 12 haruraamatukogu: Ahja, Himmaste, Kauksi, Kiidjärve, Kiuma, Mooste, Peri, Rasina, Taevaskoja, Tilsi, Vanaküla ja Vastse-Kuuste raamatukogu.

Sport
Põlva linnas on neli spordihoonet, viis erineva suurusega staadioni, seitse spordi- ja kaheksa väikelaste mänguväljakut. Külades asuvad koostöös kolmanda sektoriga korrastatud ning rajatud mitmed avalikud spordiplatsid ja mänguväljakud.
Tuntumad vallas tegutsevad spordiklubid on Põlva Käsipalliklubi, orienteerumisklubi Kobras, jalgpalliklubi Lootos, spordiklubi Serviti, Põlva Laskespordiklubi ja maadlusklubi Lapiti. Kokku tegutseb Põlva vallas 22 spordiorganisatsiooni.

Sotsiaalteenuseid osutavad Põlva vallas järgmised asutused:
Põlva Päevakeskus – koduhooldusteenus, vaba aja veetmise võimaluste pakkumine eakatele ja puudega inimestele, pesupesemise- ja duššiteenus, eluruumiteenus;
Põlva Valla Hooldekodu (kolmes hoones Põlva linnas) – ööpäevaringne üldhooldusteenus;
Laheda Sotsiaalkeskus (kahes asukohas Tilsis ja Vana-Koiolas) - ööpäevaringne üldhooldusteenus;
SA Tilsi Perekodu- asendushooldus- ja järelhooldusteenus
Põlva Roosi Kool - lapsehoiuteenus