Põlvamaa arengustrateegia 2035+

19.04.22

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ menetlemine

Põlva valla arengukomisjoni 18.12.2018 protokoll nr 10-2018

Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 63 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+"

Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/14

Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 1-3/27 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019–2023 heakskiitmine"

Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4

Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsus nr 1-3/9 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2020–2023 heakskiitmine"

Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 istungi protokoll nr 1-1/3

Põlva Vallavolikogu 25.03.2021 otsus nr 1-3/11 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2021–2024 heakskiitmine"

Põlva Vallavolikogu 25.03.2021 istungi protokoll nr 1-1/3

 

Toimetaja: LIIA SULG