Põlvamaa arengustrateegia 2035+

25.04.19

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ menetlemine

Põlva valla arengukomisjoni 18.12.2018 protokoll nr 10-2018

Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 63 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+"

Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/14

Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 1-3/27 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019–2023 heakskiitmine"

Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4 

 

Toimetaja: LIIA SULG