Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmine

8.03.23

Kes saavad taotlust esitada?

Puu raiumiseks saab luba taotleda puu kasvukoha omanik, omaniku esindaja volituse alusel või kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Raieluba on vaja tiheasustusalal üksikspuude maha võtmiseks.

Raieluba ei ole vaja järgmistel juhtudel:

  • ohtliku puu või oksa (tuuleheide, tormimurd või muu inimsekkumiseta osaliselt või täielikult murdunud puu või oks, mis vajab kohest likvideerimist) likvideerimiseks;
  • kuivanud, murdunud ja rippes okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks;
  • elupuu, heki või vormipuu hoolduslõikuseks;
  • okste kärpimiseks osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust.

Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda aadressil Võru tn 1, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Keskkonnaspetsialist Birgit Purga, tel 5332 3061, e-post birgit.purga@polva.ee

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Taotlus kasvava puu raiumiseks RTF (45 kB) / PDF (75 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG