Rahvahariduse ühingud

31.03.22

MTÜ Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakool
Tegevuskoht: Põlva Päevakeskus Uus tn2
Kontakt: 517 7822; nook@ hot.ee

J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts
Tegevusvaldkond: koduloo uurimine ja vabahariduskoolitused
Tegevuskoht: Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsimaja
Aadress: Kesk 16, Põlva linn
Kontakt: 799 5157; polva.rhs@ mail.ee

Vastse-Kuuste naisteklubi „Kolmapäev" 
Tegevusvaldkond: rahvaharidus
Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik
Kontakt: Mall Kõpp, telefon 501 3954
e-post: mallkopp@gmail.com
https://sites.google.com/site/naisteklubikolmapaev/klubist

Põlva Pensionäride Liit (Klubi Kuukiir)
Pensionäride seltsitegevus
Kontakt: Mati Olle, telefon 518 3695
e-post matiolle1948@gmail.com

MTÜ 3Gliit
Põlva Väärikate Ülikooli koolitused, loengud
Tegevuskoht: Põlva Gümnaasium
Kontakt: Ene Lellep, telefon 526 9032
e-post: ene.lellep@gmail.com